REKISTERISELOSTE  (Henkilötietolaki (523/99) 10 §)                02.01.2008

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

Global Network Oy

Vähäheikkiläntie 56 C, 3th Floor

20810 Turku

Y-tunnus: 1074619-9

Puhelin: +358 (0)2 4808 4307

Sähköposti: sms@textari.net

 

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

 

Nimi: Mikko Soini

Puhelinnumero ja sähköposti: +358 (0)2 4808 4307, mikko@textari.net

 

3. Rekisterin nimi:     teXtari.net asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään teXtari.net palvelun toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, sekä asiakasyhteydenottoja varten.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään palveluun rekisteröityviltä asiakkailta nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostitiedot sekä palvelun valvontaa ja laskutusta varten käyttäjän syntymäaika sekä tarvittavat tiedot tilatusta palvelusta. Asiakkaista tallennetaan lisäksi tunnistetiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana sekä palvelun käytön päättymistiedot.

 

Palvelun käytön aikana rekisteriin tallennetaan tietoja palvelun kautta lähetetyistä viesteistä asiakkaan nähtäville.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin kerätään tiedot asiakkaan suostumuksella asiakkaan rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi.

 

7. Tietojen luovuttaminen

 

Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen nykyaikaisia ja asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät henkilökohtaisilla tunnuksillaan ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

9. Asiakkaan tarkastus- ja kielto-oikeus

 

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteröidyt tietonsa sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

 

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen kaikki häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.